Sursa si resursa evolutiei tale
Header

Practica de specialitate

Activitatea de practică se adresează studenţilor din cadrul facultăţilor de psihologie.

Stagiul de practică vizează dobândirea de către studenţi a informaţiilor privind desfăşurarea activităţii într-un cabinet de psihologie. Studenţii se vor familiariza cu atitudinea şi aptitudinile necesare practicării profesiei de psiholog şi psihoterapeut.

Studenţii vor primi informaţii practice şi teoretice în urmatoarele domenii:

  • psihologie clinică
  • psihologia muncii, organizaţională şi servicii
  • consiliere psihologică
  • psihoterapie individuală şi de grup
  • lucrul terapeutic cu copiii

Vor fi desfăşurate activităţi care vizează prezentarea probelor şi testelor psihologice: teste clasice creion-hârtie, teste informatizate, chestionare şi inventare de personalitate.

Va fi făcută prezentarea clară a paşilor care trebuie parcurşi într-o evaluare/testare psihologică. Studenţii vor fi familiarizaţi cu modul în care se elaborează profilul psihologic în urma evaluării psihologice.

Programul va fi stabilit împreună cu studenţii.

La finalul activităţii de practică se eliberează adeverinţă către instituţia de învăţământ, care atestă efectuarea numărului de ore din cadrul stagiului de practică.